tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Future Simple"
Future Simple in a dialog
A representative of Environmental Services Department gives a lecture on the future of our planet. Przedstawiciel Wydziału Ochrony środowiska prowadzi wykład na temat przyszłości naszej planety.

Students: Will the Earth be a better place to live in the future?
Czy na Ziemi będzie się lepiej żyło w przyszłości?

Lecturer: Yes, it will. We will have greater environmental awareness and we will become more environment-friendly. Tak, będzie. Będziemy mieli większą świadomość ekologiczną i staniemy się bardziej przyjaźni środowisku.

At present, cars emit much harmful exhaust fumes.
W chwili obecnej samochody wydalają ogromne ilości spalin.

The air is heavily polluted by factory fumes.
Powietrze jest bardzo zanieczyszczone przez dymy fabryczne.

The waters are contaminated. Wody są zanieczyszczone.

Encyklopedia     Szukaj hasła: