tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Future Simple"
Lecturer: The climate will change.
Wykładowca: Klimat się zmieni.

Students: How will it change?
Studenci: W jaki sposób?

Lecturer: The effects of global warming will be more visible.
Wykładowca: Skutki globalnego ocieplenia będą bardziej widoczne.

Lecturer: The ice berg will melt down.
Wykładowca: Lodowiec stopnieje.

Lecturer: There will be droughts, floods, wildfires and hurricanes.
Wykładowca: Będą susze, powodzie, pożary i huragany.

Encyklopedia     Szukaj hasła: