tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Future Simple"
Lecturer: We will save energy. We will use low- energy light bulbs.
Wykładowca: Będziemy oszczędzać energię. Będziemy używać żarówek energooszczędnych.

Fortune-teller: We will use alternative sources of energy such as wind and sun.
Wykładowca: Będziemy korzystać z alternatywnych źródeł energii takich jak wiatr i słońce.

lecturer: We produce loads of waste.
Wykładowca: Wytwarzamy masę odpadów.

Encyklopedia     Szukaj hasła: