tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Future Simple"


Students: Will the climate change affect animals and plants?
Studenci: czy zmiana klimatu wpłynie na zwierzęta i rośliny?

Lecturer: Yes, it will. The endangered species of animals will become extinct. Some plants won’t survive.
Wykładowca: Tak, wpłynie. Gatunki zagrożone wyginą. Niektóre rośliny nie przetrwają.

Students: Will we stay passive in the face of such tragedy?
studenci: Czy pozostaniemy bierni wobec takiej tragedii?

Lecturer: No, we won’t. We will save our planet.
Wykładowca: Nie, nie pozostaniemy. Ocalimy naszą planetę.

Encyklopedia     Szukaj hasła: