tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Future Simple"
Future Simple

 • Czasu Future Simple używamy aby wyrazić sytuacje lub czynności, które będą miały miejsce w przyszłości.
 • Aby utworzyć zdanie twierdzące używamy operatora „will”.
 • Do pytań i odpowiedzi używamy operatora „will”.
 • Aby utworzyć zdanie przeczące używamy „will” not lub w skrócie „won’t”.
 • Charakterystyczne dla tego czasu wyrażenia czasowe określają kiedy w przyszłości będą miały miejsce określone sytuacje lub czynności.
 • Przykładowe, charakterystyczne wyrażenia czasowe:
  • in the future - w przyszłości
  • Tomorrow -jutro
  • In 2050 - w 2050 roku
  • In 2 years - za 2 lata
  • In 6 months - za 6 miesięcy
  • Next week - w następnym tygodniu
  • In 3 days - za 3 dni
  • Next Thursday etc. - w następny czwartek
  • Soon - wkrótce

Encyklopedia     Szukaj hasła: