tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Liść - wytwórnia pokarmu"
Liść


Liście są najbardziej charakterystycznym organem rośliny. To część pędu osadzona bocznie na łodydze.


Liście odpowiadają za:
  • wytwarzanie związków organicznych w procesie fotosyntezy
  • wymianę gazową tlenu i dwutlenku węgla
  • transpirację, czyli parowanie wody z rośliny


Typowy liść składa się z trzech części:
  • blaszki
  • ogonka
  • nasady

Encyklopedia     Szukaj hasła: