tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Liść - wytwórnia pokarmu"
Miękisz asymilacyjny


  • wypełnia przestrzeń miedzy dolną i górna skórką
  • występuje w 2 rodzajach:
miękisz palisadowy
miękisz gąbczasty
zbudowany z wydłużonych komórek ustawionych prostopadle do powierzchni liścia
- składa się z komórek o nieregularnych kształtach
- ma wiele przestworów międzykomórkowych
- zapewnia roślinie cyrkulacje gazów niezbędnych do fotosyntezy i oddychania
-
odgrywa ważną rolę w procesie transpiracji
Tkanka przewodząca (wiązka przewodząca)
  • tworzy unerwienie liścia
  • występuje w miękiszu asymilacyjnym
  • odpowiada za transportwodyi produktów fotosyntezy

Encyklopedia     Szukaj hasła: