tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Energetyka w Polsce"

Moc zainstalowana
1 775 MW
Produkcja energii
elektrycznej brutto
8 778 431 MWh
Elektrownia Rybnik

  • Obecnie Elektrownia „Rybnik” S.A. posiada łącznie moc wytwórczą 1775 MW.
  • Elektrownia „Rybnik” S.A. jest największą elektrownią na Górnym Śląsku
  • Moc zainstalowana elektrowni stanowi około 7% mocy zainstalowanej w Polsce.
  • Elektrownia zużywa rocznie ok. 4-4,5mln ton węgla.
  • Temperatura pary w kotle to 540°C.
  • Dwa najwyższe kominy mają wysokość 260 i 300 m.
  • Zbiornik wodny przy elektrowni ma powierzchnię 550 ha

  • Encyklopedia     Szukaj hasła: