tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Energetyka w Polsce"

Podział źródeł energii

Podstawę rozwoju przemysłu stanowi energetyka, która wytwarza, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje energię niezbędną do uruchomienia i wykonania pracy urządzeń, maszyn, automatów w procesie produkcji.

Energia jest czynnikiem warunkującym wszelkie działania, umożliwiającym przekształcanie zasobów naturalnych w dobra i przedmioty użytkowe, służące zarówno poszczególnym ludziom, jak i całemu społeczeństwu.

Encyklopedia     Szukaj hasła: