tu nauka jest zabawą
Zestaw: "024. Życie we Frankfurcie nad Menem."
Für Kinder und Jugendliche gibt es hier das Programm „Entdecken, Forschen, Lernen”.
Dla dzieci i młodzieży oferuje się tutaj program „Odkrywanie, badanie, nauka”.
Der Frankfurter GrünGürtel ist der grüne Freiraum rund um Frankfurt am Main. Mit seinen 80 Quadratkilometern ist er Frankfurts wichtigstes Erholungsgebiet.GrünGürtel to zielona przestrzeń dookoła Frankfurtu nad Menem. Ze swoimi 80 kilometrami kwadratowymi jest ona najważniejszym obszarem rekreacyjnym Frankfurtu.

Encyklopedia     Szukaj hasła: