tu nauka jest zabawą
Zestaw: "038. Szyk wyrazów. Die Wortfolge."

Die versetzte Wortfolge. - Szyk przestawny.
W szyku przestawnym
na pierwszym miejscu stawia się
tą część zdania
(za wyjątkiem podmiotu i orzeczenia),
którą chce się szczególnie zaakcentować.

Orzeczenie pozostaje na miejscu drugim.
Podmiot występuje wtedy za orzeczeniem.


Encyklopedia     Szukaj hasła: