tu nauka jest zabawą
Zestaw: "Energetyka w Polsce"

Nieodnawialne źródła energii


1. Węgiel kamienny
  • To paliwo kopalniane, zalegające na różnych głębokościach o zróżnicowanej strukturze i różnej wartości kalorycznej.
  • Jest podstawowym surowcem energetycznym Polski. Zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne naszego kraju w 60%.
  • Polskie złoża węgla kamiennego oceniane są na 58 mld ton, co stanowi 5% zasobów światowych, z których większość skoncentrowana jest w Górnośląskim Okręgu Węglowym. W 2008 r wydobycie węgla w Polsce kształtowało się na poziomie ok. 78 mln ton węgla rocznie. Jest to wartość niska w porównaniu z ponad 190 mln ton wydobytego węgla w roku 1985, czy nawet z rokiem 2000 – 104 mln ton.
    Na tak znaczną redukcję wydobycia największy wpływ miało zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel, związane z restrukturyzacją gospodarki – przede wszystkim z ograniczeniem produkcji w tradycyjnych, energochłonnych gałęziach przemysłu.
  • Baza surowcowa: Łaziska Górne, Łagisza, Siersza, Jaworzno, Rybnik, Skawina, Trzebinia, Połaniec, Stalowa Wola, Kozienice, Dolna Odra, Ostrołęka
  • Elektrownie opalane węglem kamiennym znajdują się w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, np. Rybnik (ROW), Jaworzno III i Łaziska. Kilka elektrowni opalanych węglem kamiennym zlokalizowano nad dużymi rzekami. Są to największe elektrownie węgla kamiennego w Polsce: Kozienice – 2880MW, Połaniec – 1800MW, Dolna Odra - 1772MW

  • Encyklopedia     Szukaj hasła: